Bert Danermark

I våra kontakter med Windrush har vi alltid upplevt stor tillit och ett förtroendefullt bemötande. De har alltid varit lättillgängliga och visat stor omsorg i så väl de mer avgörande stora frågorna som i detaljer. Genom sin gedigna kulturkännedom har de givit oss god insikt i och förståelse för den avspända kalabriska livsstilen. Kort sagt så har samarbetet med Windrush inneburit stor trygghet i en för oss okänd värld när vi gav oss in på att köpa lägenheten i Roseto Beach Club.

We enclose three pictures. Please let us know when you have posted the it.

Med vänliga hälsningar/Very best regards

Berth Danermark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top