Annica De Laval

Apple Consulting har på alla tänkbara sätt hjälpt mig igenom hela köpeprocessen och därefter att iordningställa lägenheten. Tjänster, som uthyrningsservice, städning, kontakter med jurist, försäkringsombud, hantverkare, mm. har varit ovärderliga.

Ett stort och varmt tack till er alla på kontoret i Pizzo: Richard, Paola, Birute &; Ludmila, för er professionalism, höga servicenivå och ert alltid vänliga bemötande!

Annica de Laval

Borgonovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top